Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 2

Ngày thứ hai: Kế toán tiền và tiền lương Phần 1: Lý thuyết Nguyên tắc kế toán tiền (Điều 11 thông tư 200/2014/TT-BTC) Kết cấu tài khoản tiền và các giao dịch thường gặp (Điều 12, 13, 14 thông tư 200/2014/TT-BTC) Tỷ lệ bảo hiểm và thuế TNCN Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao … Continue reading Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 2