Đăng ký giảm trừ gia cảnh và hoàn thuế cho năm trước

Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi về trường hợp người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh và hoàn thuế cho năm trước đây.  Đăng ký lại giảm trừ gia cảnh cho năm trước Câu hỏi: Em đăng ký giảm trừ cho con đẻ vào tháng 2/2022 nhưng con em sinh từ 01/2019, trước … Continue reading Đăng ký giảm trừ gia cảnh và hoàn thuế cho năm trước