Danh sách nhà thầu nước ngoài đăng ký tự khai thuế

Dưới đây là danh sách nhà thầu nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam (Trích theo công văn Thông báo số 357/TB-DNL của Tổng cục Thuế về việc công bố danh sách nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế) Danh sách nhà thầu nước ngoài đăng ký thuế Việc nắm bắt danh sách này sẽ giúp người … Continue reading Danh sách nhà thầu nước ngoài đăng ký tự khai thuế