Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn (Bộ tiêu chí của Tổng Cục thuế)

Bên cạnh việc nhận diện doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, các dấu hiệu này còn ẩn chứa và cảnh báo chung các dấu hiệu rủi ro thuế của người nộp thuế. Quy trình áp dụng quản lý rủi ro đánh giá, xác định người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu rủi ro … Continue reading Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn (Bộ tiêu chí của Tổng Cục thuế)