Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2018

Kỳ thi Đại lý Thuế đợt I năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 6 và 7/6, đây là khoảng thời gian nước rút để các học viên có thể ôn tập thật kỹ càng trước khi nước vào kỳ thi thực sự. Môn Kế toán – Đại lý Thuế vốn không quá khó khi … Continue reading Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2018