Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2018

Ngày đăng : 04/06/2020 06:06 PM

Kỳ thi Đại lý Thuế đợt I năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 6 và 7/6, đây là khoảng thời gian nước rút để các học viên có thể ôn tập thật kỹ càng trước khi nước vào kỳ thi thực sự.

Môn Kế toán – Đại lý Thuế vốn không quá khó khi chúng ta chỉ cần ôn kỹ thông tư 200 cùng với việc biết cách trình bày bài làm cẩn thận. Chính vì thế nên đã có rất nhiều người trượt 1 cách đáng tiếc vì sự chủ quan trong việc ôn thi.

Để hỗ trợ tất cả các học viên trong quá trình ôn thi nước rút môn kế toán, chúng tôi xin phép gửi tặng các bạn mô phỏng đề Kế toán – Đại lý Thuế đợt tháng 10 năm 2018.

Tham khảo thêm đề thi Thuế tháng 10 năm 2019 : Đề thi môn Thuế – Đại Lý Thuế tháng 10 năm 2019 – Đề lẻ

 

TỔNG CỤC THUẾ

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

CHUYÊN ĐỀ: KẾ TOÁN

(Thời gian làm bài 180 phút)

Đề thi năm 2018

Câu 1. (2 điểm)

 1. Anh/Chị hãy trình bày nội dung các giao dịch chủ yếu khi hạch toán các khoản phải trả người lao động theo thông tư số 200/2014/TT-BTC?
 2. Nêu cơ sở số liệu và phương pháp lập các chỉ tiêu sau trên BCĐKT “Tiền”, “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn”, “Phải thu về cho vay”, “Người mua trả tiền trước”, “Trả trước cho người bán”, “Thặng dư vốn cổ phần”, “Cổ phiếu quỹ”

 Câu 2. (2 điểm)

 1. So sánh giữa phải trả người bán (TK 331) và phải trả nội bộ (TK 336)? Một khoản nợ trả về việc công ty mẹ mua hàng hóa, dịch vụ của công ty con chưa thanh toán sẽ được công ty mẹ hạch toán vào TK 331 hay TK 336?
 2. Trình bày phương pháp kế toán các giao dịch chủ yếu khi hạch toán khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

Câu 3. (2 điểm)

Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau: (Đvt: 1000 đồng)

 1. Xuất kho hàng hóa A trao đổi lấy dụng cụ Q, giá vốn hàng hóa A xuất kho là 170.000, giá trị hợp lý hàng hóa A được xác định để trao đổi theo giá chưa thuế GTGT 210.000, thuế GTGT 10%. Giá trị dụng cụ Q về nhập kho theo giá chưa thuế GTGT là 50.000 thuế GTGT 10%. Nhận được toàn bộ số tiền chênh lệch từ giao dịch trao đổi này bằng tiền gửi ngân hàng
 2. Nhượng bán một TSCĐ hữu hình ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, nguyên giá 350.000, giá trị hao mòn lũy kế 320.000, giá bán chưa có thuế GTGT là 60.000, thuế GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán qua chuyển khoản. Chi phí sửa chữa lại TSCĐ trước khi nhượng bán đã trả bằng tiền mặt, số tiền 35.000
 3. Cho công ty B thuê một TSCĐ hữu hình với thời hạn thuê là 18 tháng, giá cho thuê chưa gồm thuế GTGT là 12.000/tháng, thuế GTGT 10%. Tiền cho thuê TSCĐ đã được công ty B trả toàn bộ cho 6 tháng bằng tiền gửi ngân hàng và công ty đã phát hành hóa đơn cho toàn bộ số tiền cho thuê tài sản nhận được từ công ty B.
 4. Nhận được thông báo cổ tức được chia từ công ty liên kết về doanh thu cổ tức được chia là 50.000, trong đó 20.000 là lãi cổ tức được chia trước khi mua cổ phiếu đầu tư vào công ty liên kết.
 5. Tại ngày kết thúc năm tài chính, hãy phản ánh chênh lệch do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ: Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục ký quỹ, ký cược bằng ngoại tệ, số tiền 7.000; Lãi chênh lệch do đánh giá lại các khoản mục tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ, số tiền 4.000; các khoản mục cho vay bằng ngoại tệ, số tiền 5.000
 6. Số dư hàng tồn kho theo giá gốc đến ngày 31/12/N của sản phẩm C là 200.000. Giá bán ước tính của sản phẩm C là 250.000; chi phí bán hàng ước tính của sản phẩm C là 20.000. Số dư Có TK 2294 (trước khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho) là 20.000.

Câu 4. (2 điểm)

Công ty Manabox sản xuất cùng quy trình công nghệ sản xuất thu được 2 loại sản phẩm là A và B, không có sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ trong tháng. Nguyên vật liệu trực tiếp đưa vào 1 lần ngay từ đầu quy trình công nghệ. Hệ số qui đổi 2 sản phẩm A & B là 1,0 và 1,5. Trong kỳ hoàn thành 3125 thành phẩm A và 2350 thành phẩm B

Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng tập hợp cho toàn bộ qui trình công nghệ (ĐVT:1.000đ): Chi phí NVL trực tiếp : 1.330.000; chi phí nhân công trực tiếp: 532.000; chi phí sản xuất chung 731.500.

Yêu cầu: Hãy tính giá thành các sản phẩm theo phương pháp hệ số?

Câu 5. (2 điểm)

Doanh nghiệp An Bằng thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ tính thuế năm 2X17 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (Đvt: nghìn đồng)

 1. Công ty nhận trước tiền cho thuê tài sản của 03 năm tài chính là 300.000 (chưa gồm thuế GTGT 10%) bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền doanh thu tương ứng của kỳ này là 18.000
 2. Phiếu chi tiền mặt mua công cụ dụng cụ sử dụng ngay cho bộ phận sản xuất loại phân bổ 01 lần (kèm theo 01 hóa đơn GTGT) theo giá chưa có thuế GTGT là 10.000, thuế GTGT 10%.
 3. Doanh nghiệp trích trước lãi vay vốn sản xuất kinh doanh theo hợp đồng công ty vay của Ngân hàng ABC theo phương thức lãi tiền vay trả cùng nợ gốc khi đến hạn, số tiền lãi vay phải trả trong kỳ là 22.000
 4. Trích khấu hao tài sản cố định dùng cho trực tiếp sản xuất và thực hiện sản 30.000; dùng cho bán hàng 17.000; dùng cho quản lý doanh nghiệp 18.000, khấu hao TSCĐ chưa cần dùng: 8.000
 5. Trích BHXH tính vào chi phí: 19.250, khấu trừ lương: 8.800; BHYT tính vào chi phí: 3.300, khấu trừ lương: 1.650; BHTN tính vào chi phí : 1.100, khấu trừ lương: 1.100; thuế TNCN phải khấu trừ vào lương là 20.000

Yêu cầu:

Hãy lập Nhật ký chung cho kỳ có cộng trang trước chuyển sang: 7.980.500.

Ghi chú: Các doanh nghiệp được đề cập trong đề thi đều thực hiện kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; Các doanh nghiệp này sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Những lợi ích mà học viên đạt được khi làm đề thi trên website của Gonnapass.

🔰Làm đề thi sẽ giúp học viên làm quen với bài thi, cấu trúc đề thi, áp lực thời gian thi
🔰Thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại
🔰Rà soát một lượt kiến thức trước kì thi

Tham khảo thêm:

Đề thi 2017 có đáp án tham khảo

Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2017

Đề thi 2018 có đáp án tham khảo

Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2018

Đề thi 2019 có đáp án tham khảo

Đề thi Kế toán – Đại lý thuế năm 2019

Xem phần ôn tập các bài trước

Kế

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán

Hướng dẫn giải bài tập kê khai thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế TNCN

Đáp án tham khảo tập thuế tài nguyên

Đáp án tham khảo bài tập thuế BVMT

Đây là đáp án tham khảo do Gonnapass sở hữu. Vui lòng không re-up tại bất cứ đâu

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi Đại lý Thuế để chinh phục Đại lý Thuế ngay hôm nay!

Tham gia group Zalo Tự ôn thi miễn phí do Gonnapass hỗ trợ:

Thuế: https://zalo.me/g/kfcwax982

Kế toán: https://zalo.me/g/luqyip834


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận