Giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm bắt buộc do dịch Covid-19

Tiền lương là yếu tố cơ bản quyết định đến thu nhập, đời sống vật chất của người lao động. Trong khâu tính và trả lương, doanh nghiệp cần căn cứ vào các quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong đó có các khoản trích theo lương gồm bảo hiểm … Continue reading Giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm bắt buộc do dịch Covid-19