Giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm bắt buộc do dịch Covid-19

Ngày đăng : 22/07/2021 10:28 PM

Tiền lương là yếu tố cơ bản quyết định đến thu nhập, đời sống vật chất của người lao động. Trong khâu tính và trả lương, doanh nghiệp cần căn cứ vào các quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong đó có các khoản trích theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tóm tắt thay đổi việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN

Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN sẽ được giảm từ 01/07/2021 đến 30/06/2022, tóm tắt thay đổi như sau

 

Phân loại

Thay đổi Hiện tại

Đối tượng áp dụng

Điều kiện, thủ tục thực hiện

Tỷ lệ đóng bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh nghề nghiệp trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

(Phần người sử dụng lao động chịu)

0% 0,5% Người sử dụng lao động (Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước) Doanh nghiệp không cần làm hồ sơ, tự thực hiện tính và đóng tiền tham gia bảo hiểm (*)

 

Theo quy định, toàn bộ số tiền doanh nghiệp giảm được dùng để hỗ trợ người lao động phòng, chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng số tiền này để hỗ trợ như thế nào nên nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang lúng túng trong vấn đề này.

Chúng tôi đính kèm công văn hướng dẫn

 – Công văn 1988/BHXH-TST của BHXH Việt Nam

 – Công văn 3164/BHXH-TST của BHXH thành phố Hà Nội

 

[spoiler title=’Tham khảo đầy đủ sơ đồ’ style=’default’ collapse_link=’true’]

[/spoiler]

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Ngoài ra, quy định cũng cho phép tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất

>> Điều kiện: Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021

>> Thời gian tạm dừng: Được dừng đóng 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ. Trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng

Hết thời gian tạm dừng đóng theo quy định, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng và không bị tính lãi chậm đóng cho khoản này.

Thủ tục

Người sử dụng lao động nộp

+ Văn bản Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg cho Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội, và 01 bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nhận kết quả trong 05 ngày làm việc từ Cơ quan bảo hiểm

+ Kê khai tại mục 06 trên tờ khai TK3-TS (thực hiện qua giao dịch điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy qua bưu điện đối với đơn vị chưa đăng ký kê khai qua mạng) ghi rõ mã ngành nghề.

Tham khảo căn cứ pháp lý

Quyết định 595/QĐ-BHXH

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

[spoiler title=’English version’ style=’default’ collapse_link=’true’]

Salary is the basic factor that determines the income and living standard of the employee. When paying income, enterprises need to base on the requirements of the salary and labor management of the State to ensure the benefits of labors. In addition to salaries, enterprises must pay one part of salary deductions for employees and one part deducted from labors’ salaries. In particular, deductions from employees’ salary include social insurance, health insurance and unemployment insurance,…Recently, the Government has issued Resolution 68/NQ-CP dated July 1, 2021, regulating policies to support employees and employers facing difficulties due to the COVID-19 pandemic. Accordingly, the payment of insurance premiums to the occupational accident – occupational disease fund and the retirement – survivorship fund will be reduced or temporarily stopped and will be effective from July 1, 2021 to June 30, 2022. Specifically:

Type Influence Subjects of application Conditions and procedures for implementation
OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND DISEASES Pay 0% of the salary fund as a basis for paying social insurance contributions – Employers

– Not applicable to cadres, civil servants, public employees, people in the people’s armed forces, employees who receive salary from the state budget.

1. Enterprises shall calculate and pay periodical insurance contributions by themselves after reducing the contribution rate by 0.5% to the occupational accident – occupational disease fund.

2. The entire amount of money reduced by the enterprise will be used to support employees in the prevention and control of the Covid-19 pandemic. However, there are currently no specific guidelines on how to use this money to support employees, so many businesses are still confused in this issue.

Retirement and death fund Temporary stop – Workers

– Employers

1. Temporary stop payment time

+ Enterprises that have paid social insurance in full or are temporarily suspending contributions to the retirement and survivorship fund until the end of April 2021, affected by Covid-19, must reduce by 15% of employees participating in social insurance or more compared to the time April 2021: Can stop paying for 06 months from the time of application submission.

+ The suspension of payment of the retirement and survivorship fund has been resolved previously due to Covid-19, if eligible, it will still be resolved but the total period of suspension does not exceed 12 months.

2. Compensation

At the end of the period of suspension of payment as prescribed, the employee and the employer shall continue to contribute to the retirement and survivorship fund and make up for the period of suspension of payment and shall not be charged interest on late payment for this amount.

3. Procedure

– The employer submits the document Form No. 01 in the Appendix issued together with Decision No. 23/2021/QD-TTg to the Social Insurance Agency where he/she is participating in social insurance, and 01 copy to the Department of Social Security. Labor – Invalids and Social Affairs and receive results in 05 working days from the Insurance Agency.

– Declare in item 06 on the declaration TK3-TS (made through electronic transactions or submit paper documents by post for units that have not yet registered to declare online) clearly stating the business code.

 

[/spoiler]

Biên soạn: Đặng Thị Thanh Hoa – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Phòng 701, tầng 7, Tòa nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận