Hạch toán và kê khai thuế xuất khẩu (Có ví dụ minh họa) – Export Tax Accounting

Hạch toán và kê khai thuế xuất khẩu như thế nào? Thuế xuất khẩu có kê khai vào phần giảm trừ doanh thu không? Nếu không, trình bày khoản này trên tờ khai như thế nào? 1/ Cách tính thuế xuất khẩu Một số hàng hóa khi xuất khẩu ra nước ngoài phải chịu thuế xuất … Continue reading Hạch toán và kê khai thuế xuất khẩu (Có ví dụ minh họa) – Export Tax Accounting