Hướng dẫn điền Giấy đề nghị hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư

Hướng dẫn điền Giấy đề nghị hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư  trong trường hợp Chủ đầu tư không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Hồ sơ cần chuẩn bị để lấy thông tin. Đăng ký kinh doanh; Các giấy phép đầu tư; Tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT các kỳ đề … Continue reading Hướng dẫn điền Giấy đề nghị hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư