Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN

Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế để bạn đọc tham khảo và áp dụng. Đối tượng áp dụng Áp dụng đối với người nộp thuế có hoạt động khai thác tài nguyên 2.2. Hướng dẫn khai tờ khai mẫu số 01/TAIN 2.2.1. Mẫu tờ khai 01/TAIN 2.2.2. Hướng dẫn … Continue reading Hướng dẫn điền tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN