Hướng dẫn kê khai chỉ tiêu 37 38 của tờ khai thuế GTGT

Hướng dẫn kê khai chỉ tiêu 37 38 của tờ khai thuế GTGT và một số trường hợp thường gặp trong thực tế để doanh nghiệp nắm bắt cách ứng xử 1/ Khai chỉ tiêu 37, 38 của kỳ khai thuế GTGT bổ sung Trường hợp thường gặp nhất của 02 chỉ tiêu này là … Continue reading Hướng dẫn kê khai chỉ tiêu 37 38 của tờ khai thuế GTGT