Bảo hiểm bắt buộc cho người nước ngoài – Insurance for foreigners

Bảo hiểm bắt buộc với người nước ngoài được quy định như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây. Chính sách bảo hiểm xã hội Theo Nghị định số 143/2018/NÐ-CP  ngày 15/10/2018 của Chính phủ, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt … Continue reading Bảo hiểm bắt buộc cho người nước ngoài – Insurance for foreigners