Phải kê khai thuế GTGT khi dự án kết thúc giai đoạn đầu tư

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư của dự án đầu tư mới sẽ được kê khai trên tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT). Khi kết thúc giai đoạn đầu tư, người nộp thuế PHẢI kê khai đề nghị hoàn nếu đủ … Continue reading Phải kê khai thuế GTGT khi dự án kết thúc giai đoạn đầu tư