Phải kê khai thuế GTGT khi dự án kết thúc giai đoạn đầu tư

Ngày đăng : 16/08/2021 05:15 PM

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư của dự án đầu tư mới sẽ được kê khai trên tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT). Khi kết thúc giai đoạn đầu tư, người nộp thuế PHẢI kê khai đề nghị hoàn nếu đủ điều kiện hoàn thuế.

Phải đề nghị hoàn số thuế GTGT đủ điều kiện hoàn thuế tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư.

 

Theo hướng dẫn tại công văn số 944/TCT-CS, Tổng cục thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới: khi kết thúc kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh, trường hợp có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên, thì trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư PHẢI thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”.

Trong đó, thời điểm kết thúc giai đoạn đầu tư: được xác định dựa trên thời điểm phát sinh doanh thu dự án hoặc thời điểm hoàn thành theo tiến độ thực hiện dự án tại giấy đăng ký dự án đầu tư tùy theo thời điểm nào đến trước.

 

Chỉ được kê khai bổ sung số thuế đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế kỳ tiếp theo và chưa nộp hồ sơ hoàn thuế.

 

Cũng theo hướng dẫn tại Công văn này, trường hợp trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư chưa kê khai chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” thì thực hiện kê khai bổ sung theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trong khi đó, điểm b, Khoản 4, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

 

trừ/ kết chuyển sang tờ khai 01/GTGT.

 

Trường hợp số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ nhưng không đủ điều kiện hoàn, người nộp thuế thực hiện bù trừ với số thuế phải nộp trên tờ khai thuế GTGT của hoạt đột sản xuất kinh doanh (mẫu 01/GTGT). Khi đó người nộp thuế vẫn cần tiếp tục theo dõi tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT). Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Tổng cục thuế (công văn 4161/TCT-KK) hoặc một số cục thuế địa phương (công văn 7113/CT-TTHT của cục thuế Vĩnh Phúc) thì người nộp thuế có thể đề nghị và kết chuyển toàn bộ sang mẫu 01/GTGT.

Biên soạn: Nguyễn Văn Tĩnh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Phòng 701, tầng 7, Tòa nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận