Khai thuế TNCN cho người nước ngoài – How to declare PIT for foreigners?

Khai thuế TNCN cho người nước ngoài là một trong những công việc mà kế toán, nhân sự có thể phải thực hiện. Mặc dù việc này không quá khó, những người mới thực hiện có thể không biết nên lựa chọn mẫu biểu nào? Thời hạn nộp như thế nào? Bài viết dưới đây … Continue reading Khai thuế TNCN cho người nước ngoài – How to declare PIT for foreigners?