Cách tính thuế TNCN tiền thưởng Tết, lương tháng 13 (Có ví dụ)

Khác với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN có đặc tính được tính vào thời điểm cá nhân thực tế nhận thu nhập. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, có thể do các thu nhập đột biến phát sinh mà cá nhân nhận trong kỳ, thuế TNCN sẽ phát sinh. Tuy nhiên, nếu … Continue reading Cách tính thuế TNCN tiền thưởng Tết, lương tháng 13 (Có ví dụ)