Kinh nghiệm ôn thi môn kiểm toán CPA

Kinh nghiệm ôn thi môn Kiểm toán: Để đạt chứng chỉ kiểm toán viên, môn kiểm toán phải đáp ứng điều kiện cần là ít nhất được 5 điểm, điều kiện đủ là đạt tổng điểm 6 môn không gồm tiếng Anh từ 38 điểm trở lên với người dự thi chứng chỉ kiểm toán viên … Continue reading Kinh nghiệm ôn thi môn kiểm toán CPA