Lãi phạt chậm nộp thuế và cách tính có ví dụ? Điều chỉnh giảm tiền chậm nộp?

Bài viết tóm tắt lãi phạt chậm nộp thuế qua các giai đoạn và lưu ý về thời hiệu xử phạt chậm nộp tiền thuế căn cứ Luật quản lý thuế và thông tư số hướng dẫn xác định tiền chậm nộp tiền thuế, tỷ lệ lãi suất phạt chậm nộp được xác định Tỷ … Continue reading Lãi phạt chậm nộp thuế và cách tính có ví dụ? Điều chỉnh giảm tiền chậm nộp?