Hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại

Lập hóa đơn điện tử cho chiết khấu thương mại hiện tại còn nhiều quan điểm khác nhau, trả lời tại hội nghị trực tuyến giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử, Tổng Cục thuế có quan điểm không ghi âm phần chiết khấu nhưng vẫn được tính giảm trừ trong giá tính thuế … Continue reading Hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại