Lãi vay nhập gốc hoặc tính tăng vốn góp chịu thuế nhà thầu

Bạn hỏi: Nghĩa vụ thuế nhà thầu có phát sinh không khi Lãi vay nhập gốc  hoặc lãi vay được tính tăng giá trị phần vốn góp? Lãi vay nhập gốc chịu thuế nhà thầu Trường hợp chuyển khoản lãi tiền vay nhập gốc hoặc chuyển khoản lãi tiền vay để tăng vốn góp thì bản … Continue reading Lãi vay nhập gốc hoặc tính tăng vốn góp chịu thuế nhà thầu