Người lao động được nhận hỗ trợ bằng tiền và doanh nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm

         Tin vui cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Thường vụ Quốc hội đã đồng ý và Chính phủ đã ban hành 116/NQ-CP hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo … Continue reading Người lao động được nhận hỗ trợ bằng tiền và doanh nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm