Phân biệt hàng khuyến mại và hàng hóa cho biếu tặng

Về hình thức thực hiện, hàng khuyến mại và hàng hóa cho biếu tặng đều biểu hiện qua việc doanh nghiệp cung cấp “miễn phí” một số lượng hàng hóa, dịch vụ cho người mua… Tuy nhiên, chính sách thuế áp dụng với hai trường hợp này không giống nhau, Phân biệt hàng khuyến mại và … Continue reading Phân biệt hàng khuyến mại và hàng hóa cho biếu tặng