So sánh phương pháp trực tiếp và khấu trừ

So sánh phương pháp trực tiếp và khấu trừ khi tính thuế GTGT, trong đó, phương pháp khấu trừ là phương pháp áp dụng phổ biến hơn Xem bảng so sánh sau  Giống nhau: Đều là phương pháp để tính thuế GTGT Khác nhau: Tiêu chí Khấu trừ Trực tiếp 1.Đối tượng áp dụng – … Continue reading So sánh phương pháp trực tiếp và khấu trừ