Thời điểm bắt đầu tính thu nhập với người nước ngoài đến Việt Nam

Theo pháp luật hiện nay, cá nhân có thu nhập phát sinh ở Việt Nam, không phân biệt thu nhập này được trả trong hay ngoài Việt Nam thì đều thuộc đối tượng điều chỉnh về thuế thu nhập cá nhân. Thực tế, việc xác định thế nào là “phát sinh” ở Việt Nam có … Continue reading Thời điểm bắt đầu tính thu nhập với người nước ngoài đến Việt Nam