Thời điểm bắt đầu tính thu nhập với người nước ngoài đến Việt Nam

Ngày đăng : 04/04/2019 04:18 PM

Chia sẻ lên :

 

Bạn hỏi: Ngày đầu tiên xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam

Ý kiến của Gonnapass:

Theo pháp luật hiện nay, cá nhân có thu nhập phát sinh ở Việt Nam, không phân biệt thu nhập này được trả trong hay ngoài Việt Nam thì đều thuộc đối tượng điều chỉnh về thuế thu nhập cá nhân. Thực tế, việc xác định thế nào là “phát sinh” ở Việt Nam có nhiều quan điểm khác nhau, dẫn tới trong thực tế quá trình kiểm tra, thanh tra thuế, một số cơ quan thuế xác định phạm vi tính thu nhập khác với việc xác định của người nộp thuế. Phạm vi khác nhau này có thể là sự khác biệt cả về không gian (Địa điểm phát sinh nguồn thu nhập) và thời gian (Thời điểm tính phát sinh nguồn thu nhập).

Đối với thời điểm phát sinh nguồn thu nhập từ Việt Nam, có 02 quan điểm chủ yếu thường gặp đối với việc tính thu nhập

 • Hoặc từ ngày đầu tiên thực tế cá nhân đến Việt Nam (Xác định theo hộ chiếu)
 • Hoặc từ ngày đầu tiên đến Việt Nam theo hợp đồng/giấy bổ nhiệm

Ngày 17 tháng 12 năm 2018, Tổng Cục thuế có công văn hướng dẫn số 5151/TCT-DNNCN. Theo đó, ngày tính thu nhập được xác định là ngày đầu tiên đến Việt Nam theo hợp đồng/giấy bổ nhiệm. Trước đó, theo công văn số 66662/CT-TTHT ngày 02 tháng 10 năm 2018, cục thuế Hà Nội cũng có quan điểm tương tự, nghĩa là thuế TNCN chỉ được tính bắt đầu từ thời điểm cá nhân có thu nhập từ các công việc ở Việt Nam.

 1. Căn cứ pháp lý: Theo luật thuế TNCN và hướng dẫn
 2. Các hướng dẫn
  • Công văn 5151/TCT-DNNCN

  • Công văn 66662/CT-TTHT

Công văn 85039/CT-TTHT

 

English Version

According to the current law, individuals earning income in Vietnam, regardless of whether this income is paid in or outside Vietnam, are subject to personal income tax. In fact, the determination of whether an income arising in Vietnam has many different points of view, leading to the fact that during the process of tax inspection and inspection, some tax authorities determine the 1st date for PIT income in a different way with the determination of taxpayers. This different range can be both spatial differences (Place of income generation) and time (Time of generating income).

For the time of generating income from Vietnam, there are two common views that are common to income calculation

 • From the first day of arrival in Vietnam (Determined by passport)
 • Or from the first day to Vietnam under the contract / appointment letter

On December 17, 2018, the General Department of Taxation issued an official letter guiding the number 5151 / TCT-DNNCN. Accordingly, the date of income calculation is defined as the first day of arrival in Vietnam under the contract / appointment paper. Previously, according to Official Letter No. 66662 / CT-TTHT dated October 2, 2018, Hanoi Tax Department also had a similar opinion, meaning that personal income tax was calculated only from the time when individuals had income from the public. work in Vietnam.

 1. According to PIT law and guidelines
 2. Instructions

o Dispatch 5151 / TCT-DNNCN

o Dispatch 66662 / CT-TTHT

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook:  https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận