Thời điểm bắt đầu tính thu nhập với người nước ngoài đến Việt Nam

3579

Theo pháp luật hiện nay, cá nhân có thu nhập phát sinh ở Việt Nam, không phân biệt thu nhập này được trả trong hay ngoài Việt Nam thì đều thuộc đối tượng điều chỉnh về thuế thu nhập cá nhân. Thực tế, việc xác định thế nào là “phát sinh” ở Việt Nam có nhiều quan điểm khác nhau, dẫn tới trong thực tế quá trình kiểm tra, thanh tra thuế, một số cơ quan thuế xác định phạm vi tính thu nhập khác với việc xác định của người nộp thuế. Phạm vi khác nhau này có thể là sự khác biệt cả về không gian (Địa điểm phát sinh nguồn thu nhập) và thời gian (Thời điểm tính phát sinh nguồn thu nhập). Vậy ngày đầu tiên xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam?

Các quan điểm chủ yếu thường gặp đối với thời điểm bắt đầu tính thu nhập với người nước ngoài đến Việt Nam: Đối với thời điểm phát sinh nguồn thu nhập từ Việt Nam, có 02 quan điểm chủ yếu thường gặp đối với việc tính thu nhập

Quan điểm 1: Từ ngày đầu tiên thực tế cá nhân đến Việt Nam

Ngày này thường được xác định theo hộ chiếu. Khi đó, kể cả chưa bắt đầu công việc ngay thì cá nhân vẫn phải khai thuế ngay từ khi đến Việt Nam

Trích câu trả lời của Bộ Tài chính

 Hỏi: Kính chào BTC, Giám đốc của Công ty chúng tôi (Sau đây gọi tắt là “GĐ”) là người Nhật và sang VN làm việc theo bổ nhiệm từ ngày 01/04/2018.
Trước đó, trong năm 2018 GĐ có 1 lần sang VN du lịch trong 5 ngày (từ 06/01/2018 – 10/01/2018) và 1 lần sang VN để khảo sát địa chỉ thuê nhà, trường học cho con trong 8 ngày (từ 01/03/2018 – 08/03/2018). Kể từ 01/04/2018 đến 31/12/2018, GĐ ở VN trong 120 ngày. Trước đó, tháng 5/2014 GĐ có sang VN lần đầu tiên để làm việc ở một công ty khác và về nước trong năm 2015. Trong năm 2014, GĐ đã ở VN dưới 183 ngày và Công ty trước đó cũng đã xác định tình trạng cư trú của GĐ trong 12 tháng liên tục kể từ tháng 5/2014 để kê khai & quyết toán thuế TNCN. Như vậy, chúng tôi muốn hỏi BTC về việc xác định tình trạng cư trú của GD và thời điểm bắt đầu tính thuế TNCN trong năm 2018 như sau: 1/ GD của chúng tôi thuộc trường hợp xác định tình trạng cư trú theo 12 tháng liên tục hay trong năm dương lịch 2018? Theo ý hiểu của Công ty chúng tôi thì Công ty cũ đã xác định tình trạng cư trú và kê khai thuế TNCN của GĐ chúng tôi theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam (tháng 5/2014) rồi, do đó việc xác định tình trạng cư trú của GĐ trong năm 2018 là theo số ngày có mặt tại VN trong năm Dương lịch 2018. Như vậy có đúng không? 2/ Thời điểm bắt đầu tính thuế TNCN cho GĐ chúng tôi là từ thời điểm được bổ nhiệm tại VN (01/04/2018) hay kể từ thời điểm đầu tiên sang VN để du lịch (06/01/2018)? Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời: 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân là người Nhật Bản sang Việt Nam theo quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc kể từ ngày 01/4/2018. Tuy nhiên ngày đầu tiên cá nhân đó có mặt tại Việt Nam là ngày 06/01/2018, vậy thời điểm  để xác định tình trạng cư trú và kỳ tính thuế của cá nhân đó là ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam tính từ ngày 06/01/2018 theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Đối với trường hợp cụ thể, đề nghị độc giả cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Rủi ro khi có mặt trước khi bắt đầu hợp đồng lao động – Công văn 4502/CT-TTHT

Quan điểm 2: Từ ngày đầu tiên phát sinh công việc thực tế tại Việt Nam 

Ngày này thường được xác định theo hợp đồng/giấy bổ nhiệm

Ngày 17 tháng 12 năm 2018, Tổng Cục thuế có công văn hướng dẫn số 5151/TCT-DNNCN. Theo đó, ngày tính thu nhập được xác định là ngày đầu tiên đến Việt Nam theo hợp đồng/giấy bổ nhiệm.

Công văn 5151/TCT-DNNCN

Trước đó, theo công văn số 66662/CT-TTHT ngày 02 tháng 10 năm 2018, cục thuế Hà Nội cũng có quan điểm tương tự, nghĩa là thuế TNCN chỉ được tính bắt đầu từ thời điểm cá nhân có thu nhập từ các công việc ở Việt Nam.

Công văn 66662/CT-TTHT

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2017, Ông Sakaguchi là đối tượng cư trú tại Đài Loan sang Việt Nam từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017 và từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (dưới 183 ngày) không vì mục đích làm việc tại Việt Nam, không phát sinh thu nhập tại Việt Nam; đến ngày 01/01/2018, Ông Sakaguchi được bổ nhiệm sang Công ty TNHH TOA ELECTRONIC Việt Nam làm Tổng giám đốc (ở Việt Nam trên 183 ngày trong năm 2018), thì Ông Sakaguchi được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam năm 2018 theo lut thuế TNCN.

Công văn 85039/CT-TTHT

…2. Thời điểm bắt đu tính thuế TNCN của cá nhân nước ngoài căn cứ vào ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam của cá nhân đó cho mục đích làm việc phát sinh thu nhập tại Việt Nam ghi trên hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điểm b3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của B Tài chính.

3. Trường hợp ông Y sang Việt Nam công tác một tuần vào tháng 2 năm 2017, sau đó ông Y quay li Việt Nam làm việc chính thức theo Hợp đồng lao động và ở Việt Nam liên tục đến năm 2018 thì kỳ tính thuế của ông Y được xác định k từ ngày ông Y sang Việt Nam công tác vào tháng 2 năm 2017…

Xem thêm Năm tính thuế đầu tiên

Người nước ngoài đến VN từ 1/6/2021 là cá nhân cư trú thì năm 2021 có quyết toán không hay để đến 31/5/2022 quyết toán vắt năm? Quyết toán vắt năm năm đầu tiên của người nước ngoài thì ngày bắt đầu là ngày đầu tháng sang VN hay ngày đầu tiên sang VN? Thời hạn quyết toán 45 ngày tính từ thời điểm nào? 

 • Căn cứ quy định tại Điều 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC, quyết toán vắt năm năm đầu tiên của người nước ngoài tính từ ngày đầu tiên sang VN đến ngày kết thúc tính tròn 12 tháng liên tục. Tuy nhiên, phạm vi tính thu nhập được xác định là các khoản thu nhập mà cá nhân thực nhận trong giai đoạn từ ngày 1 của tháng đầu tiên có mặt tại Việt Nam
 • Ví dụ ông A quốc tịch Nhật Bản đến VN làm việc lần đầu tiên từ ngày 01/6/2020.
  • Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 31/12/2020 có mặt tại Việt Nam là 70 ngày
  • Tính trong 12 tháng liên tục từ ngày đầu tiên có mặt tại VN là 200 ngày
 •  Thì năm đầu tiên quyết toán được tính từ ngày 01/8/2020 đến 31/07/2021. Thời hạn kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN trong trường hợp này chưa có quy định cụ thể nhưng doanh nghiệp nên nộp trong thời hạn + 03 tháng kể từ ngày kết thúc năm tính thuế. Nếu trong năm dương lịch 2021, cá nhân người nước ngoài đến VN từ 28/5/2021 là cá nhân cư trú ( có mặt tại VN >= 183 ngày) thì kỳ quyết toán tính từ 1/5/2021 đến 31/12/2021

Tính thuế TNCN trùng do quyết toán vắt năm

Tham khảo căn cứ pháp lý

Theo luật thuế TNCN và hướng dẫn tại thông tư 119/2014/TT-BTC

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b.3) Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

Tham khảo video


English Version

According to the current law, individuals earning income in Vietnam, regardless of whether this income is paid in or outside Vietnam, are subject to personal income tax. In fact, the determination of whether an income arising in Vietnam has many different points of view, leading to the fact that during the process of tax inspection and inspection, some tax authorities determine the 1st date for PIT income in a different way with the determination of taxpayers. This different range can be both spatial differences (Place of income generation) and time (Time of generating income).

For the time of generating income from Vietnam, there are two common views that are common to income calculation

 • From the first day of arrival in Vietnam (Determined by passport)
 • Or from the first day to Vietnam under the contract / appointment letter

On December 17, 2018, the General Department of Taxation issued an official letter guiding the number 5151 / TCT-DNNCN. Accordingly, the date of income calculation is defined as the first day of arrival in Vietnam under the contract / appointment paper. Previously, according to Official Letter No. 66662 / CT-TTHT dated October 2, 2018, Hanoi Tax Department also had a similar opinion, meaning that personal income tax was calculated only from the time when individuals had income from the public. work in Vietnam.

 1. According to PIT law and guidelines
 2. Instructions

o Dispatch 5151 / TCT-DNNCN

o Dispatch 66662 / CT-TTHT

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040

 

avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page