Tính thuế TNCN trùng do quyết toán vắt năm

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN TRÙNG DO QUYẾT TOÁN VẮT NĂM (KỲ QUYẾT TOÁN ĐẦU TIÊN TÍNH THEO 12 THÁNG LIÊN TỤC – KHÔNG TRÙNG VỚI NĂM DƯƠNG LỊCH) Cách tính trừ số thuế trùng do vắt năm Gonna Pass trả lời: Tham khảo công văn dưới đây Cách kê khai trên tờ khai thuế TNCN Tham … Continue reading Tính thuế TNCN trùng do quyết toán vắt năm