Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tiếp theo tin bài https://gonnapass.com/lich-nop-khai-bao-cao-thue-nam-2021/, về thời hạn nộp tờ khai và báo cáo thuế năm 2021, chúng tôi xin lưu ý lại một trong các thông tin rất nhiều doanh nghiệp đang thực hiện sai đó là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại công … Continue reading Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn