Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài về công ty mẹ

Một trong những mục tiêu khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vào Việt Nam, đó chính là lợi nhuận. Nếu như trước năm 2004, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI khi chuyển lợi nhuận về nước phải nộp thuế thì từ năm 2004, khi Luật thuế thu … Continue reading Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài về công ty mẹ