Tổng quan Thuế nhà thầu nước ngoài – Foreign Contractor Tax FCT

Xuất phát từ thực tiễn nhiều doanh nghiệp FDI bị truy thu thuế nhà thầu (Foreign Contractor Tax – FCT) qua thanh tra, kiểm tra do không nhận biết được nghĩa vụ này. Chúng tôi viết bản tin này hi vọng sẽ hữu ích cho Quý vị trong việc phòng ngừa các rủi ro tuân … Continue reading Tổng quan Thuế nhà thầu nước ngoài – Foreign Contractor Tax FCT