(FCT) Thuế nhà thầu với Facebook, google….sau 1/6/2022

Thuế nhà thầu với Facebook, google….sau 1/6/2022 đang là vấn đề được quan tâm khi mà Meta ( công ty mẹ của Facebook ) sẽ đăng ký, kê khai và nộp thuế nhà thầu nước ngoài ở Việt Nam. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc kê khai và khấu trừ khi khi … Continue reading (FCT) Thuế nhà thầu với Facebook, google….sau 1/6/2022