Thuế nhà thầu với lãi vay – FCT for interest

Thuế nhà thầu với lãi vay được xác định như thế nào? Có trường hợp nào được miễn thuế không? Cùng tham khảo bài viết sau đây Một số trường hợp lãi tiền vay được miễn thuế nhà thầu nước ngoài Lãi vay từ một số Chính phủ nước ngoài có thể được miễn thuế … Continue reading Thuế nhà thầu với lãi vay – FCT for interest