Thuế nhà thầu với lãi vay – FCT for interest

8545

Thuế nhà thầu với lãi vay được xác định như thế nào? Có trường hợp nào được miễn thuế không? Cùng tham khảo bài viết sau đây

Một số trường hợp lãi tiền vay được miễn thuế nhà thầu nước ngoài

Lãi vay từ một số Chính phủ nước ngoài có thể được miễn thuế Nhà thầu nếu được áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc dựa trên thỏa thuận riêng giữa các Chính phủ. Với Nhật Bản, lãi vay được miễn thuế thường bao gồm các trường hợp

  • > Lãi cho vay phát sinh tại Việt Nam của các hợp đồng cho vay được ký kết trong giai đoạn từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/3/2012 của JFC; và đối với các khoản lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam từ các hợp đồng cho vay được ký kết trong giai đoạn từ ngày 01/4/2012 về sau của JBIC (Công văn 2623/TCT-HTQT và Điều 11, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản)
  • > Lãi từ tiền cho vay trả cho bất kỳ đối tượng cư trú nào của Nhật Bản liên quan đến những Khoản nợ được NEXI bảo hiểm sẽ được miễn thuế tại Việt Nam từ ngày 26/11/2015 (Công văn 1755/TCT-HTQT)
  • > Hiệp đinh tránh đánh thuế hai lần Việt Nam – Nhật Bản, tại khoản 3 và 4 Điều 11 (Lãi từ tiền cho vay) quy định: “3. Mặc dù đã có những quy định tại Khoản 2, lãi từ tiền cho vay phát sinh tại một Nước ký kết và do Chính phủ của Nước ký kết kia, cơ quan chính quyền địa phương, ngân hàng trung ương của Nước ký kết kia hoặc bất kỳ một tổ chức tài chính nào hoàn toàn thuộc sở hữu của Chính phủ đó nhận được, hoặc tiền lãi đó cho bất kỳ đối tượng cư trú nào của Nước ký kết kia nhận được liên quan đến những Khoản nợ được Chính phủ của Nước ký kết kia, cơ quan chính quyền địa phương, ngân hàng trung ương của Nước ký kết kia hoặc bất kỳ tổ chc nào hoàn toàn thuộc sở hữu của Chính phủ đó bảo lãnh, bảo hiểm hoặc tài trợ gián tiếp sẽ được miễn thuế tại nước ký kết thứ nht.4. Theo nội dung của Khoản 3, thuật ngữ ngân hàng trung ương” và tổ chức tài chính hoàn toàn thuộc sở hữu của Chính phủ đó” nghĩa là:… trong trường hợp của Nhật Bản: (i) Ngân hàng Nhật Bản; (ii) Ngân hàng Xuất nhập khẩu Nhật Bản; (iii) Quỹ hợp tác Kinh tế Hải ngoại; (iv) Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản và (v) Tổ chức hợp tác khác như vậy mà vốn của chúng hoàn toàn thuộc sở hữu của Chính phủ Nhật Bản được thỏa thuận trong từng thời gian giữa hai Chính phủ của hai Nước ký kết…”

https://gonnapass.com/dinh-thue-voi-khoan-vay-khong-tinh-lai-hoac-lai-suat-0/

2/ Các trường hợp khác phải chịu thuế nhà thầu

Hiện nay, việc áp dụng Thuế nhà thầu với lãi vay tương đối đồng nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, thuế suất thuế nhà thầu áp dụng là

2.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 5% thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu mục 1052)

  • > Cần lưu ý rằng trước ngày 1/3/2012, căn cứ theo Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế của Nhà thầu nước ngoài quy định tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay là 10%
  • > Từ thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế của Nhà thầu nước ngoài quy định tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với Lãi tiền vay là 5%.

2.2. Thuế giá trị gia tăng: Lãi vay không chịu thuế GTGT

  • > Cần lưu ý rằng trước ngày 1/1/2014, căn cứ theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, lãi tiền vay chịu 5% thuế GTGT
  • > Từ thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, lãi tiền vay không chịu thuế GTGT.
English Summary

1/ Some cases of tax exemption for interest on foreign loans

Interest on loans from some foreign governments may be exempt from contractor tax if a double taxation avoidance agreement is applied or based on a separate agreement between governments. With Japan, tax-exempt interest usually includes the following cases:

  • Interest on loans incurred in Vietnam from loan agreements signed during the period from 01/10/2008 to 31/3/2012 of JFC; and for interest from loans incurred in Vietnam from loan agreements signed during the period from 01/4/2012 onwards of JBIC
  • Interest on loans repaid to any resident of Japan related to debts insured by NEXI will be exempt from tax in Vietnam from 26/11/2015
  • Double Taxation Avoidance Agreement between Vietnam and Japan, in clause 3 and 4 Article 11: …(i) Bank of Japan; (ii) Japan Bank for International Cooperation; (iii) Overseas Economic Cooperation Fund; (iv) Japan International Cooperation Organization and (v) Other such cooperative organizations whose capital is wholly owned by the Government of Japan are agreed upon between the two governments of the two Contracting States at each time …”

2/ Other cases

Currently, the application of contractor tax on interest on loans is relatively consistent nationwide. Accordingly, the tax rate for contractor tax is:

2.1. Corporate income tax: 5% corporate income tax (Sub-item 1052)

2.2. Value-added tax: Interest on loans is not subject to VAT

[collapse]

Lãi vay nhập gốc hoặc tính tăng vốn góp chịu thuế nhà thầu

https://manaboxvietnam.com/lap-to-khai-thue-nha-thau-01-ntnn/

Cơ sở pháp lý:

Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“…“Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây: a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: – Cho vay; …”

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm :

“Hoạt động tài chính: Dịch vụ cấp tín dụng do các tổ chức tín dụng cung ứng gồm các hình thức: – Cho vay…”

Thông tư 103/2014/TT-BTC, điều 13 hướng dẫn về việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp

“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT Ngành kinh doanh Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

7

Lãi tiền vay

5

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page