Thuế tại Nhật Bản – Tax in Japan – 日本の税金

Thuế tại Nhật Bản chủ yếu gồm thuế quốc gia (所得税) và thuế địa phương (住民税) dựa trên khu vực cư trú. Hoạt động quản lý thuế được thực hiện bởi Cơ quan Thuế Quốc gia. Tóm tắt chung về thuế tại Nhật Bản bao gồm:  1/ Thuế thu nhập Thuế thu nhập tại Nhật Bản … Continue reading Thuế tại Nhật Bản – Tax in Japan – 日本の税金