Thuế TNCN với thu nhập từ đầu tư vốn – Capital gain PIT

Khai thuế TNCN với thu nhập từ đầu tư vốn theo quy định mới nhất hiện nay. Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5% Chú ý: Với cá nhân không cư trú: Chỉ tính thu nhập từ đầu tư vốn … Continue reading Thuế TNCN với thu nhập từ đầu tư vốn – Capital gain PIT