Thuế tối thiểu toàn cầu và những hiểu biết cơ bản

Trước thực trạng giao dịch nội bộ của các tập đoàn đa quốc gia chiếm tỷ trọng cực lớn, trên 30% giá trị thương mại toàn cầu, rủi ro trốn, tránh thuế có thể gây thất thu lớn tới Ngân sách. Nguyên nhân của thực trạng này do Xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển … Continue reading Thuế tối thiểu toàn cầu và những hiểu biết cơ bản