Khai thuế từ cho thuê tài sản – Tax declaration for rental house (individual)

Trong thực tế, cá nhân thường phát sinh thu nhập từ việc cho thuê tài sản như cho thuê nhà, thuê máy móc… Vậy các khoản thu nhập này có phải tính nộp thuế không? Những trường hợp nào phải tính thuế và cách tính thuế như thế nào? Ngoài ra, nhiều trường hợp, doanh … Continue reading Khai thuế từ cho thuê tài sản – Tax declaration for rental house (individual)