Các cập nhật về xuất khẩu tại chỗ với Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Gần đây, nhiều công ty Việt Nam thực hiện bán hàng hóa cho người mua tại nước ngoài nhưng hàng hóa được chỉ định giao cho công ty khác tại Việt Nam gặp vướng mắc khi làm thủ tục Hải quan xuất khẩu. Vậy ở tình huống này phải xử lý như thế nào? Hãy … Continue reading Các cập nhật về xuất khẩu tại chỗ với Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam