Tra cứu mặt hàng giảm thuế GTGT – How to determine VAT rate of goods & Services?

Tra cứu mặt hàng giảm thuế GTGT theo một số gợi ý từ các cơ quan thuế và dẫn chiếu văn bản liên quan để áp dụng trong thực tế Các bước tra cứu, đối chiếu việc áp dụng thuế suất 8% @tuvanthue Giảm được thuế 8% cũng lao đao, tra cứu như nào? #ketoan … Continue reading Tra cứu mặt hàng giảm thuế GTGT – How to determine VAT rate of goods & Services?