Tỷ lệ thuế nhà thầu mới nhất – FCT rate in Viet Nam

Bài viết cung cấp tỷ lệ thuế nhà thầu mới nhất hiện nay để các doanh nghiệp có thể áp dụng đúng với trường hợp của mình, tránh tính thiếu thuế. https://manaboxvietnam.com/lap-to-khai-thue-nha-thau-01-ntnn/ Tổng quan Thuế nhà thầu nước ngoài – Foreign Contractor Tax FCT No Case Ngành kinh doanh Business Tỷ lệ % VAT Tỷ … Continue reading Tỷ lệ thuế nhà thầu mới nhất – FCT rate in Viet Nam