Tỷ lệ thuế nhà thầu mới nhất – FCT rate in Viet Nam

16204

Bài viết cung cấp tỷ lệ thuế nhà thầu mới nhất hiện nay để các doanh nghiệp có thể áp dụng đúng với trường hợp của mình, tránh tính thiếu thuế.

https://manaboxvietnam.com/lap-to-khai-thue-nha-thau-01-ntnn/

Tổng quan Thuế nhà thầu nước ngoài – Foreign Contractor Tax FCT

No Case Ngành kinh doanh Business Tỷ lệ % VAT Tỷ lệ % CIT
1 Nhập khẩu hàng hóa Phân phối, cung cấp hàng gắn với dịch vụ tại Việt Nam Distribution and supply of accompanying services in Vietnam NK         1
Phân phối, cung cấp hàng tại kho ngoại quan trong lãnh thổ Việt Nam Distribution, supply goods at a bonded warehouse in the territory of Vietnam
Theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho bên nước ngoài) In the form of spot import and export (except for processing of goods for foreign parties) NK         1
Theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản Incoterm Under the terms of Incoterm NK         1
Mua hàng từ nhà cung cấp thông qua một bên thứ ba tại Việt Nam thực hiện bán hàng Purchases from suppliers through a third party in Vietnam to make sales NK         1
2 Mua dịch vụ Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan
Xây dựng, lắp đặt có bao thầu không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị
Service, rental equipment, insurance,…
Construction, installation involving the contracted without the contracted materials, machinery, equipment
        5         5
Riêng: Except         5       10
– Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino; – Management service restaurants, hotels, casinos;         5
– Dịch vụ tài chính phái sinh – Derivative financial services         5         2
Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển Leasing of aircraft, aircraft engines, parts of aircraft or ships         5         2
Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị Construction, installation involving the supply of raw materials, machinery, equipment         3         2
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa Manufacturing, transport, services associated with goods         3         2
Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không) Manufacturing operations, business, shipping (including shipping, air transport)         2         2
Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm Transferable securities, certificates of deposit, foreign re-insurance, reinsurance commission        –  0,1
Lãi tiền vay Loan interest        –         5
Thu nhập bản quyền Copyright income        –       10

Một số trường hợp đặc biệt

1/ Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu cao nhất đối với ngành nghề kinh doanh cho toàn bộ giá trị hợp đồng

2/ Riêng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng: Trường hợp hợp đồng nhà thầu tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì Nhà thầu nước ngoài không phải nộp thuế GTGT trên giá trị nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu hoặc thuộc diện không chịu thuế GTGT; đối với từng phần giá trị công việc còn lại theo hợp đồng thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu tương ứng với hoạt động kinh doanh đó. Trường hợp hợp đồng nhà thầu không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 3% tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng (bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị nhập khẩu).

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các Nhà thầu phụ để giao lại toàn bộ các phần giá trị công việc hoặc hạng mục có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, Nhà thầu nước ngoài chỉ thực hiện phần giá trị dịch vụ còn lại theo hợp đồng nhà thầu thì tỷ lệ % để tính thuế GTGT được áp dụng đối với ngành nghề dịch vụ (5%).

b.1) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Riêng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng: Trường hợp hợp đồng nhà thầu tách riêng giá trị từng hoạt động kinh doanh thì từng phần giá trị công việc theo hợp đồng được áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tương ứng với hoạt động kinh doanh đó. Trường hợp hợp đồng nhà thầu không tách riêng giá trị từng hoạt động kinh doanh thì thì tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các Nhà thầu phụ để giao lại toàn bộ các phần giá trị công việc hoặc hạng mục có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, Nhà thầu nước ngoài chỉ thực hiện phần giá trị dịch vụ còn lại theo hợp đồng nhà thầu thì tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế TNDN được áp dụng đối với ngành nghề dịch vụ (5%).

3/ Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ thực hiện tại Việt Nam, nếu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khi xác định số thuế GTGT phải nộp thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu của từng phần giá trị hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì

  • Áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu tính thuế là 3%
  • Áp dụng tỷ lệ thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 2%

Thuế nhà thầu nhập khẩu máy móc kèm dịch vụ tại Việt Nam

Những trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải chịu thuế nhà thầu

Biên soạn: Manabox Việt Nam

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page