Văn phòng đại diện có phải làm báo cáo? – RO reports

Bài viết tập trung vào một trong những câu hỏi chúng tôi nhận được rất nhiều là chế độ các báo cáo bắt buộc với VPĐD của thương nhân nước ngoài ? Văn phòng đại diện có phải làm báo cáo tài chính không? 1/ Các loại báo cáo mà văn phòng đại diện phải nộp? … Continue reading Văn phòng đại diện có phải làm báo cáo? – RO reports