Vay ngân hàng có phải giao dịch liên kết? – Ralated parties from bank loan

Tại hội thảo, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi về việc giao dịch vay ngân hàng thương mại có phải là quan hệ Giao dịch Liên kết không? Điều kiện của khoản vay ngân hàng là giao dịch liên kết Ngân hàng cũng là doanh nghiệp và thuộc đối tượng điều chỉnh của điểm … Continue reading Vay ngân hàng có phải giao dịch liên kết? – Ralated parties from bank loan