Xác định lại tình trạng cư trú do dịch Covid-19

Bài viết tóm tắt một số lưu ý khi xác định tình trạng cư trú do ảnh hưởng của dịch Covid, ví dụ như nhiều chủ doanh nghiệp, chuyên gia về nước, chưa thể trở lại Việt Nam. Nguyên tắc xác định tình trạng cư trú: Cá nhân thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện dưới … Continue reading Xác định lại tình trạng cư trú do dịch Covid-19