Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý

Trong nhiều trường hợp, công ty Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý. Vậy xử lý trong trường hợp này như thế nào? 1/ Nguyên tắc xác định đúng kỳ kê khai tháng, quý Xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN 2/ Xử lý nếu xác định sai kỳ kê khai … Continue reading Xác định sai kỳ kê khai tháng, quý