Trường hợp nào được áp dụng thuế suất 0%? Rủi ro thường gặp với thuế suất 0%?

Các trường hợp thông thường chúng ta gặp khi mua hàng hóa dịch vụ ở Việt Nam áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp, doanh nghiệp bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ lại được áp dụng thuế suất 0%. Tại sao lại có sự khác biệt này? … Continue reading Trường hợp nào được áp dụng thuế suất 0%? Rủi ro thường gặp với thuế suất 0%?