Bộ Tài chính hướng dẫn một số chỉ tiêu phân tích tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày đăng : 15/05/2019 09:02 AM

Chia sẻ lên :

Theo quy trình kiểm tra, thanh tra thuế, một trong các biện pháp thường được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra là phân tích rủi ro thuế. Cụ thể, theo quy trình kiểm tra thuế số 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng 04 năm 2015, một trong các tài liệu trong hồ sơ kiểm tra thuế là

Các tài liệu phân tích rủi ro kèm theo (kèm theo Mẫu số 04/QTKT ban hành kèm theo quy trình này).

(Trích dẫn mẫu số 04/QTKT kèm theo số 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng 04 năm 2015)

 

Như vậy, có thể thấy, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin giúp các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát tình hình thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước, kiểm tra việc chấp hành luật pháp của doanh nghiệp… Theo công văn số 4363/BTC-TCDN,  một số nội dung phân tích đối với doanh nghiệp FDI được đưa ra là

 

Chỉ tiêu Phân tích
Tổng hợp vốn chủ sở hữu, tài sản của doanh nghiệp – Biến động tăng giảm về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trên địa bàn và từng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh.

– Biến động về doanh thu (tốc độ mở rộng quy mô sản xuất và thị trường) của các doanh nghiệp trên địa bàn và từng ngành nghề. Đặc biệt chú ý nhóm doanh nghiệp bị lỗ luỹ kế, lỗ mất vốn.

Tổng hợp các chỉ tiêu về khả năng thanh toán và cơ cấu tài chính của doanh nghiệp –          Khả năng thanh toán tổng quát

–          Khả năng thanh toán hiện thời

–          Khả năng thanh toán nhanh

–          Hệ số nợ tổng thể

–          Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu

–          Hệ số đầu tư tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn

–          Cơ cấu tài sản

Tổng hợp kết quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp –          Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu (ROS

–          Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)

–          Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE

 

Các chỉ tiêu này được phân tích theo cách thức là

  1. Phân tích các chỉ số theo tỷ lệ, so sánh năm nay và năm trước
  2. Phân tích tổng hợp các ngành; phân tích theo từng ngành; so sánh giữa các ngành

 

 

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: http://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Ý kiến bình luận