Thuế GTGT

Thời điểm xuất hoá đơn cung cấp dịch vụ và thời điểm xác định thu nhập chịu thuế
HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ 2018 – CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
Thời điểm xác định nghĩa vụ thuế GTGT với hóa đơn điện tử
Thuế phải nộp cho hoạt động thuê máy móc từ nước ngoài
Thuế nhà thầu trong trường hợp dịch vụ mua dùng cho nước ngoài
Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền thuế điện tử
Hoàn trả tiền lương cho công ty mẹ tại nước ngoài
LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI, BÁO CÁO THUẾ NĂM 2019
Quy định về cưỡng chế nợ thuế
Thuế GTGT và Thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài