Thông báo

Thông báo về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi Đại lý Thuế năm 2019
Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019
Các trường hợp không phải làm thủ tục hải quan với EPEs
Dự thảo bộ luật lao động
Hướng dẫn sử dụng và giải đáp hệ thống nộp thuế điện tử E-tax
Ôn thi Đại lý Thuế – Hướng dẫn giải bài tập kê khai Thuế GTGT
Xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động
Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế
Đáp án tham khảo về Thuế TNCN – Bài tập Đại lý Thuế
Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử  – Quan điểm của các cơ quan thuế