Tin tức

Lịch thi chính thức của kỳ thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán 2019
Dự thảo thông tư mới thay thế về thuế TNDN
Các trường hợp miễn thuế TNDN
Tính giá thành theo phương pháp hệ số
Chi phí tiền lương Công ty TNHH Một thành viên do cá nhân làm chủ
Phân biệt các trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% dễ sai sót
[Cập nhật] Thông tư mới về hóa đơn điện tử theo Công văn 4178/TCT-CS
Quỹ phòng chống thiên tai có được trừ khi tính thuế TNCN, TNDN
Một số điểm mới của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử có hiệu lực từ 14/11/2019
So sánh hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp